Akademie


  Laerskool Hendrik Louw    021 853 1045 / 55    hendrikl@mweb.co.za   D6 Communicator    English | Afrikaans

Graad RR en Graad R


Voorbereiding om te integreer


By Hendrik Louw se graad RR-afdeling bou leerders 'n goeie grondslag vir hul skoolloopbaan. 'n Liefde vir leer en kennis word in die leerders gekweek. Ons poog om in elke aspek van die dagprogram 'n geleentheid te skep om te leer. Leerders kan sosialiseer, kreatief wees, ontdek, en pret hê in 'n gemaklike, veilige en liefdevolle atmosfeer. 'n Leerder wat gestimuleer word, is 'n gelukkige leerder!

Laerskool Hendrik Louw is trots om Graad R op dieselfde perseel as ons hoof skoolgebou aan te bied. Dit is in 'n aparte gebou wat verbind is aan ons hoofgeboue en ons bied ook nasorgdienste aan. Ons Graad R-leerders word versorg deur 'n noukeurig gekose groep personeel, wat passievol is oor ons skool en ons kurrikulum. Dit beteken dan ook dat ons Graad R-leerders gereed is om sonder enige moeite hul skoolloopbaan te begin in een van die beste laerskole in die Helderberg. By Hendrik Louw spring die kleintjies vroeg in die jaar weg met 'n verskeidenheid aktiwiteite wat hulle help om gereed te maak vir hul jaar in Graad 1. Een van die hoogtepunte is die kamp by Back2Basics naby Grabouw. Daar is ook 'n verskeidenheid van instansies wat die Graad R-leerders besoek en demonstrasies wat gedoen word by die skool- van hoe om 'n troeteldier te bad, tot bak en brou in die kombuis. Ander aktiwiteite sluit die gewilde Ouma- en Oupadag, Pajamadag (Winter / Dag en Nag), Paasfees-skattejag, SA Braaidag (My Land) en feesdae in. Die jaar eindig met ons jaarlikse diploma-seremonie vir ons Graad R-leerders. Verder word Graad R- leerders op uitstappies wat binne stapafstand vanaf die skool is, geneem. Byvoorbeeld: ABSA, ‘n troeteldierwinkel, Pick ’n Pay en ’n pretdag op die strand. Laerskool Hendrik Louw bied ook aan ons Graad R- leerders die ondersteuning van ons terapeute gedurende skoolure in ons eie lokale en sentrum. Ons Graad R nasorgleerders volg ’n daaglikse, uurlange verrykingsprogram. Die Graad R kurrikulum word as dubbelmedium aangebied wat aan leerders en ouers toeganklikheid tot albei tale bied.Graad RR - en Graad R opvoedersElsjelie Eksteen

Tersa Pieterse

Marlene Punt

Corne Thieroff


Kirsty Droomer

Natasha du Toit

Anelmi Fourie

Graad 1


Eerste stap in grondslagfase


Die Graad 1- jaar is ‘n ontdekkingsreis – opwindend en propvol pret. Ons glo dat leer die beste plaasvind wanneer ons leerders gelukkig is en daarom streef ons om ‘n spanningsvrye omgewing te skep waar binne hulle kan floreer. Dissipline is van kardinale belang vir ‘n Graad 1 leerder, dit skep ‘n veilige omgewing en bied sekuriteit. Die vyf ervare opvoeders is ten volle toegerus om ons Graad 1 leerders te onderrig met geduld, insig en liefde. Ons glo daarin om die ouers in te sluit in die leerervaring, sodat ons as ‘n span saamwerk in die beste belang van die kinders se ontwikkeling. Baie vaardighede word geleer, soos wiskunde, skryf, en lees. Die leerders word aangemoedig om lewensvaardighede soos selfdissipline en onafhanklikheid te bemeester. In Graad 1 vind sosiale en emosionele groei plaas, wat leerders voorberei vir 'n hoër vlak van onafhanklikheid. Ons gee ook baie aandag aan fisiese ontwikkeling en moedig sport deelname aan. Ons as Graad 1 opvoeders poog om sterk waardes in ons leerders te skep en aan te moedig sodat hulle voorbereid is vir die alledaagse lewe, binne en buite die klaskamer.Graad 1-opvoedersLynette Hough

Elsabé Westraat

Elanie de Villiers

Liandri Louw

Eleeshi Fox

Graad 2


Saam versterk ons die grondslag vir sukses


In Graad 2 verskuif die fokus na die vaslegging van basiese vaardighede in taal-, wiskunde- en lewensvaardighede. Effektiewe vaslegging vereis dat opvoeders baie bewus moet wees van die ontwikkelingstadiums van leerders. Ons graad 2-opvoeders skep 'n omgewing wat elke leerder as aktiewe deelnemer in die leerproses motiveer. Die fisiese, emosionele, en intellektuele ontwikkeling van die Graad 2-leerder bly steeds die hoofprioriteit. Graad 2-opvoeders hou voortdurend elke leerder fyn dop om 'n gebalanseerde bevordering van vaardighede te verseker. Take word voortdurend aangepas, met inagneming van die uniekheid van elke leerder en die vordering van die klas. In Graad 2 het elke leerder die behoefte aan erkenning en aanvaarding. Leerders word aangemoedig om die leerervaring te geniet en die nodige waardes, gewoontes en roetines word gevestig. Leerders se volgehoue deelname word verkry deur hulle aan te moedig om aktief aan probleemoplossing deel te neem. Die ouer-opvoeder verhouding speel 'n massiewe rol in die leerder se ontwikkeling. Die ouer word voortdurend op hoogte gehou van die leerder se vordering. Die Graad 2 -opvoeders werk as 'n dinamiese span en gebruik moderne tegnologie en kommunikasievaardighede om te verseker dat die omgewing en leermateriaal optimaal aangewend word vir die vestiging van vaardighede. Leerders met ‘n stewige grondslag gaan Graad 3 binne met selfvertroue, toegerus vir ‘n suksesvolle skoolloopbaan.Graad 2-opvoedersLienkie Dunn

Lize Erasmus

Eloïse Nieuwoudt

Debby Sturgiss

Anel van Tonder

Graad 3


Einde van grondslagfase


Graad 3 word gesien as die einde van die grondslagfase, wat begin by Graad R. Gedurende die jaar sal die finale vaslegging van kennis en konsepte plaasvind wat benodig word vir die volgende fases en ook vir die leerder se hoërskoolloopbaan. Die Graad 3 groep van Laerskool Hendrik Louw handhaaf reeds sedert die eerste Jaarlikse Nasionale Assesserings en die Sistemiese Toetse van die WKOD, ‘n onbesproke rekord van uitnemendheid ten opsigte van die onderrig van Wiskunde en Eerste Taal. Die skool het in die verlede verskeie toekennings van die Departement van Onderwys ontvang. Die Graad 3 groep opvoeders bied ‘n dinamiese en lewendige omgewing waar die opvoeders beskik oor ‘n kombinasie van ondervinding en jeug. Graad 3 onderwysers is passievol oor onderrig, asook die kinders wat in hul klasse is. Aangesien die leerders in Graad 3 vir die hele skooldag by een onderwyser is, ontwikkel sterk bande tussen opvoeders en leerders. Graad 3-opvoeders van Hendrik Louw is trots om te sê dat ons 'n innemende omgewing het wat fisies en emosioneel veilig is. Dit help dan om uitstekende akademiese betrokkenheid te bevorder, en ons ondersteun elke leerder om hul persoonlike beste te bereik met buigsame en relevante onderrig.Graad 3-opvoedersTherese Marais

Marcelle Louw

Anelle van der Spuy

Celeste Puren

Loraine Diesel

Graad 4 tot 7


Akademiese Verryking


Laerskool Hendrik Louw bied verskeie aktiwiteite en kompetisies aan om ons studente akademies te verryk.

Wiskunde - Didaktiese wiskundeklasse word na skool vir ons leerders aangebied om hulle te help voorberei vir toetse en eksamens.

Ons neem jaarliks aan verskillende Olimpiades deel soos:

Ons bied ook ’n interne kompetisie, “Battle of the minds”, aan, ’n pretaand waar ouers en kinders wiskundeprobleme oplos.

Laerskool Hendrik Louw bied ook verrykingsklasse vir Graad 4 tot 7 aan.

Taal - Leerders van Laerskool Hendrik Louw neem jaarliks aan die Universiteit van Stellenbosch se WOW-spelkompetisie deel, met uitstekende resultate op nasionale vlak.

Leerders neem ook jaarliks aan die Conquesta-Taalolimpiade deel.

Wetenskap - Elke jaar neem ons top Wetenskapleerders deel aan die landwye Astroquiz-kompetisie deel.


Graad 4-opvoeders
Irene Bodenstein

Leandri Janse van Rensburg

Charlotte Bodenstein

John van Straaten

Chantel Storm

Mary-Anne Bartels

Graad 5-opvoeders
Rouve Bergmann

Etienne Deckers

Grant East

Riana van den Bergh

Graad 6-opvoeders
Rudie Bergmann

Christelle Hugo

Chanté Zeelie

Sue Manning

Amanda Krynauw

Alta Retief

Graad 7-opvoeders
Petra Reyneke

Christa Cruywagen

Branken Pretorius

Beau Schoeman


Hennie Westraat

Rianza Snyman

Sebastine de Jongh

Leerondersteuning OpvoederDie doel van die leerondersteuning opvoeder is om leerders in ‘n inklusiewe leeromgewing te ondersteun en te lei, sodat hulle optimaal volgens hulle potensiaal asook behoeftes kan ontwikkel en leer. Dit word gedoen op o.a. die volgende maniere:


Leerondersteuner-opvoedersMonica Kramer

Janie Brink

Departementshoofde
Tertia Morris
Grondslagfase

Lize Erasmus
Grondslagfase

Irene Bodenstein
Intermediêre Fase (Graad 4)

Sebastine de Jongh
Intermediêre Fase (Graad 5)

Rianza Snyman
Intermediêre Fase (Graad 6)

Adjunkhoofde
Anda Theunissen
Adjunkhoof - Grondslagfase

Hotzé Hugo
Adjunkhoof - Senior Fase