Toelatings


  Laerskool Hendrik Louw    021 853 1045 / 55    hendrikl@mweb.co.za   D6 Communicator    English | Afrikaans

Toelatings


Hendrik Louw toelatingsproses

Kliek hier vir inligting oor die toelatingsproses asook toelatingsvorm en toelatingsbeleid.Aansoeke vir 2020, volg asb skakel.

Nadat u die aansoek aanlyn ingedien het kontak die skool / stuur die aanlynbewys na die skool


Skoolgeld


2019 fooie

Die fooie vir 2019 is soos volg:

Grade RR & R: R1 650 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande (R18 150 pj) (Afslagbetaling van R16 500, indien betaal voor of op 31/12/2018)
Graad 1 tot 7: R1 485 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande (R16 355 pj) (Afslag betaling van R14 850, indien betaal voor 31/12/2018)
Nasorg: R1 300 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande

Neem asseblief die regte besluit in die beste belang van u kind en betaal skoolgeld dadelik soos versoek. Ons is afhanklik van hierdie fooie om die huidige standaard van uitnemendheid wat ons almal geniet, in stand te hou en voort te bou daarop.

Dit is belangrik vir 'n leerder om toegang tot hulpbronne, netheid, goeie personeel, goeie infrastruktuur, 'n gesonde leeromgewing, veiligheid, ensovoorts te hê. Help ons asseblief om bogenoemde vir u kind te handhaaf deur u skoolgeldrekening getrou te betaal. Ons dank u vir u ondersteuning.

Die Finansiële kantoor by die skool waar ouers hul skoolgeld kan betaal, is slegs oop van Maandag tot Donderdag - 07:30 tot 15:00, en Vrydag - 7:30 tot 14:00.

Indien 'n INTERNET betaal-opsie gekies word, moet die betaling op 'n maandelikse basis teen die sperdatum ontvang word. Let asseblief daarop dat dit baie belangrik is dat die korrekte verwysing op ons bankrekening gereflekteer word. Naamlik die leerder rekeningnommer, soos per die rekeningstaat van die Laerskool Hendrik Louw (bv. "ABC018"). As die korrekte verwysing gebruik word, hoef geen bewys van betaling ingedien te word nie.

Laerskool Hendrik Louw se bankbesonderhede:

Bank: ABSA
Tak: STRAND 334 312 (Universele tak kode 632 005)
Rekening Nommer: 042 075 0072
Rekening Tipe: Tjek
Verwysing: ABC018 (Leerder se rekening nommer soos op staat)
Indien enige ander betaling gemaak moet word buiten om die skoolrekening soos hierbo te vereffen, maak asseblief seker dat die relevante verwysing gebruik word.

Dit is gewoonlik die rede vir betaling soos voorsien deur die organiseerder van gebeurtenis, asook die van en voorletter van die student (bv. MBAY Smit T / ORIV Jones A / MATHS GR6 Du Toit N)Marina de Milander

Toelating (PA van die skoolhoof)
Toelatings

Kontaknommer: 021 8531045 (opsie 2)

Epos adres: hendrikl@mweb.co.za

Kantoorure: Maandag tot Donderdag - 07:15 tot 15:00

Vrydae 07:15 - 14:00Liesbet de Jongh


Erika Malan

Finansies

Kontaknommer: 021 8531045

Epos adres: hendlouw@mweb.co.za

Kantoorure: Maandag tot Donderdag - 07:15 tot 15:00

Vrydae 07:15 - 14:00