Ons Sportaktiwiteite


  Laerskool Hendrik Louw    021 853 1045 / 55    hendrikl@mweb.co.za   D6 Communicator    English | Afrikaans

Ons sportaktiwiteite


Hendrik Louw is bekend vir sy sport en die verskeidenheid opsies wat aangebied word, die hoë vlak van afrigting en die prestasies van ons leerders, beide plaaslik en op nasionale vlak. Sport is nie net 'n belangrike bindende faktor in ons skoolgemeenskap nie, maar dra ook by tot die ontwikkeling van 'n leerder se sosiale en fisiese vermoë om mee te ding, terwyl hy leer oor goeie sportmanskap, kameraadskap en deursettingsvermoë. Daar word van alle leerders verwag om aan ten minste een somer- en een wintersport deel te neem, verkieslik ‘n spanspel. Gedurende die jaar neem heelwat van ons leerders aan twee of meer sportsoorte per seisoen deel. Ons sportfilosofie is duidelik: deelname, bemeester die vaardighede van die sport sover moontlik en geniet die spel.

Hendrik Louw bied die volgende sportsoorte by die skool aan:

 • Atletiek
 • Binnenshuise-en veldhokkie
 • Landloop
 • Netbal
 • Rugby
 • Skaak
 • Krieket
 • Tennis
 • Kondisionering
 • Rasieleiergroep

Daar is sport vir die Gr 1- Gr 3-leerders wat gedurende skoolure plaasvind. Dit sluit die volgende in:

 • Mini-krieket
 • Mini-atletiek
 • Mini-tennis
 • Mini-netbal
 • Mini-rugby
 • Mini-hokkie
Dis met lag en genot wat ons leer om die spel lief te hê.


 • Athletics
  Atletiek
  Laerskool Hendrik Louw het 'n trotse atletiektradisie, met atlete wat jaarliks tot op nasionale vlak presteer. Ons atlete kompeteer dwarsdeur die seisoen teen top atletiekskole en behaal uitstekende resultate. Hoogtepunte op ons Louwtjie-kalender is ons jaarlikse Interhuis en Benbel Interskole teen Somerset-Wes Primêr. Toegewyde afrigters gee hul allerbeste om ons atlete se vaardigdhede te ontwikkel, sodat hulle altyd streef om vinniger, hoër en verder te gaan.
 • Hockey
  Hokkie
  Hokkie is een van die min spansporte waaraan seuns en dogters kan deelneem. By Laerskool Hendrik Louw neem die leerders vanaf Graad 1 tot Graad 7 aan hierdie sportsoort deel. Mini-hokkie word gespeel vanaf 0/7 tot 0/10. Tydens hierdie oefeninge word vaardighede vasgelê wat hulle voorberei vir seniorhokkie, wat op groter velde gespeel word. Die 0/11-spanne speel 8 spelers aan ‘n kant en die 0/13-spanne speel 11 spelers aan ‘n kant. Die senior groepe konsentreer meer op taktiek, posisionele spel en spanwerk. Hokkie is ‘n somer – en wintersport. Gedurende die somer, neem die 0/12 – en 0/13-spanne deel aan ‘n binnenshuise liga. Ons hokkieleuse “as ons nie wen nie, leer ons”, is bewyse van die groei wat ons in elke speler en afrigter aanmoedig.
 • Cross Country
  Landloop
  Landloop is ‘n wintersportsoort wat fokus op die hardloop van lang afstande. Ons oefen gedurende die tweede en derde kwartaal. Ons atlete neem elke Vrydag aan liga- byeenkomste deel en vaar baie goed. Die fokuspunt vir ons oefensessies is om die atlete se fiksheid, soepelheid en deursettingsvermoë te verbeter, asook om die liefde vir draf te kweek. Leerders mag reeds vanaf graad een deelneem. Die 0/7- 0/9 atlete neem deel aan 2 km wedlope, terwyl die 0/10 – 0/14 atlete onderskeidelik aan 3 km en 4 km wedlope deelneem. Wedlope word gehardloop in van die mooiste dele van die Helderberg area. Na afloop van 6 liga-wedlope, kan leerders hul provinsiale kleure verwerf indien hulle onder die top 20 atlete van hulle onderskeie ouderdomsgroepe eindig.
 • Rugby

  Rugby
  Rugby is ‘n baie gewilde wintersportsoort wat deur 0/7 – 0/13 leerders beoefen word. Ons afrigting is van hoogstaande gehalte as gevolg van die feit dat baie van ons afrigters by verskeie klubs ook afrig. Wedstryde vind op Woensdae teen al die top skole in ons omgewing plaas. Die lesse wat op en van die veld geleer word is van onskatbare waarde, maar ons groter doel is om die splelers in beter en meer afgeronde individue te laat ontwikkel.
 • Netball

  Netbal
  Netbal is ‘n baie gewilde wintersport wat deur Gr. 1 – 7 dogters beoefen word. Afrigters, by alle ouderdomsgroepe, gee aandag aan balvaardighede, voetwerk en spelpatrone, maar die hoofdoel is natuurlik spanwerk en die opbou van die skool se beeld met trots. Ons leuse is nie verniet “Een span, een doel” nie. Vir die Gr. 1 - 3-dogters is daar ontwikkelingssessies waarin daar op die verfyning van spelvaardighede gefokus word. Afrigtings- en skeidsregtersklinieke vind kwartaalliks plaas vir beide speelsters en afrigters wat deurlopende groei tot gevolg het. Ons poog om ‘n liefde vir netbal by almal te kweek.
 • Tennis

  Tennis
  By Hendrik Louw vind tennissafrigting op twee vlakke plaas: sosiale ontwikkeling en gespesialiseerde afrigting. Vanuit die sosiale groepe word kinders geselekteer vir gevorderde spanoefeninge. By sosiale ontwikkeling is Hendrik Louw personeel van groot waarde en help hulle om ‘n opbouende tenniskultuur by ons leerders te kweek. Basiese tennis- en balvaardighede word vir Graad 1 tot 3 leerders gedurende hulle CAPS periodes (tydens skooltyd) in die 1ste en 4de kwartaal aangebied. Gespesialiseerde afrigting is uitgekontrakteer aan Annelize Morkel (ITF Vlak 2 afrigter met meer as 20 jaar afrigtingsondervinding). Sy word ondersteun deur Hendrik Louw-personeel, wat ook kranige tennisspelers is. Daar is elke jaar in verskillende ouderdomsgroepe spanne wat Hendrik Louw in die Helderberg tennisliga verteenwoordig. Hierdie spelers kry dan die geleentheid om aan verskillende toernooie en proewe deel te neem. Hendrik Louw word ook deurentyd goed verteenwoordig in die Metro-Oos Sone - en Cape Town School tennisspanne.
 • Cricket

  Krieket
  Hendrik Louw se krieketkode fokus daarop om massadeelname en effektiewe sportmanskap te bevorder. Ons leer spelers oor die tradisies van die spel asook om in ‘n spankultuur saam te werk. Ons skool se krieket was nog altyd kompeterend en met ‘n groeiende krieketkultuur staan ons nie terug vir enige span nie. Ons leerders is gemotiveerd om deel te neem, ons streef na uitnemendheid en moedig ons spelers aan om altyd goeie sportmangees te openbaar. As gevolg van goeie, gekwalifiseerde, entoesiastiese en gedissiplineerde afrigters, het Hendrik Louw verskeie uitmuntende krieketspelers oor die jare opgelewer. Krieket word in kwartaal 1 en 4 afgerig en vind op die skoolgronde plaas. Ons spog met drie 0/13- spanne en drie 0/11- spanne wat baie goed in hulle onderskeie ligas doen. Die uitstekende uitslae is grotendeels te danke aan Hendrik Louw se mini-krieketprogram waar die grondslag vir krieket gelê word. Beide dogters en seuns is welkom om aan krieket deel te neem.
 • Chess

  Skaak
  Ons het 'n gesonde skaakkultuur by Hendrik Louw. Ons begin skaakontwikkeling in ons CAPS-tydperke vir die Gr 1-Gr 3. Die skaakklub oefen op Maandae vanaf 14:15. Die skaakklub fokus op die volgende ouderdomme 0/9, 0/11 en 0/13. Ons neem gereeld teen ons naburige skole deel, sowel as ons eie toernooie. Ons het 'n jaarlikse skaaktoer na Hermanus.

AK Southey

Sportkoördineerder
Sportkantoor

Kontak nommer: 021 853 1045

E-pos adres: hlsport@mweb.co.za

Kantoor ure: Maandag tot Vrydag 8:00 tot 13:00