Laerskool Hendrik Louw

// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }

ALTYD ONS ALLERBESTE VIR ELKE KIND

LAERSKOOL HENDRIK LOUW

Alma mater

Ons is baie opgewonde en ons nooi graag alle oud-skoliere van ons befaamde skool om by die Laerskool Hendrik Louw Alma Mater aan te sluit.
Ons is ontsettend trots op ons skool en ons glo dat elke persoon wat bevoorreg was om hier te kon leer, steeds dieselfde voel.
Daar is soveel wat tans by Laerskool Hendrik Louw gebeur en ons wil graag alle oud-skoliere betrek en inlig oor wat ons alles aanpak en hoe ons in die moderne era vooruitgang bevorder.
Hierdie skool sal in die jaar 2030 reeds 150 jaar oud sal wees.
Dit is ‘n wonderlike geleentheid om weer kontak met ou skoolmaats te maak en om verskeie netwerkkanale op te bou.
Stuur asseblief aan ons ‘n e-pos by almamater@hendriklouw.com met u besonderhede sodat ons so spoedig moontlik ‘n databasis kan saamstel en met u kan kommunikeer.