Laerskool Hendrik Louw

ALTYD ONS ALLERBESTE VIR ELKE KIND

LAERSKOOL HENDRIK LOUW

Skoolgeld

2022 Fooie

Die fooie vir 2022 is soos volg:

Grade RR & R: R1 870 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande (R20 570 pj) (Afslagbetaling van R18 700, indien betaal voor of op 31/12/2021)
Graad 1 tot 7: R1 850 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande (R20 340 pj) (Afslagbetaling van R18 500, indien betaal voor of op 31/12/2021)
Nasorgfooie:

Graad RR & R: R1 000 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande
Gr 1 to 7: R1 500 pm vooruitbetaalbaar vir 11 maande

Neem asseblief die regte besluit in die beste belang van u kind en betaal skoolgeld dadelik soos versoek. Ons is afhanklik van hierdie fooie om die huidige standaard van uitnemendheid wat ons almal geniet, in stand te hou en daarop voort te bou.

Dit is belangrik vir ‘n leerder om toegang tot hulpbronne, netheid, goeie personeel, goeie infrastruktuur, ‘n gesonde leeromgewing, veiligheid, ensovoorts te hê. Help ons asseblief om bogenoemde vir u kind te handhaaf deur u skoolgeldrekening getrou te betaal. Ons dank u vir u ondersteuning.

Die Finansiële kantoor by die skool waar ouers hul skoolgeld kan betaal, is slegs oop Maandag tot Donderdag – 07:30 tot 15:00 en Vrydag – 7:30 tot 14:00.

Indien ‘n INTERNET betaal-opsie gekies word, moet die betaling op ‘n maandelikse basis teen die sperdatum ontvang word. Let asseblief daarop dat dit baie belangrik is dat die korrekte verwysing op ons bankrekening gereflekteer word, naamlik die leerderrekeningnommer, soos per die rekeningstaat van Laerskool Hendrik Louw (bv. “ABC018”). As die korrekte verwysing gebruik word, hoef geen bewys van betaling ingedien te word nie.

Laerskool Hendrik Louw se bankbesonderhede:

Bank: ABSA
Tak: STRAND 334 312 (Universele tak kode 632 005)
Rekeningnommer: 042 075 0072
Rekeningtipe: Tjek
Verwysing: ABC018 (Leerder se rekening nommer soos op staat)
Indien enige ander betaling gemaak moet word buiten om die skoolrekening soos hierbo te vereffen, maak asseblief seker dat die relevante verwysing gebruik word.R1 85011