Laerskool Hendrik Louw

ALTYD ONS ALLERBESTE VIR ELKE KIND

LAERSKOOL HENDRIK LOUW

Nasorg

Hendrik Louw Nasorg

Hendrik Louw Nasorg bestaan tans uit 290 leerders en 17 nasorgfasiliteerders. Ons bied ook ’n oggend- en middagwagklas aan. Ons fasiliteite is beskikbaar vir leerders vanaf Graad RR tot Graad 7. Die Nasorg bied ’n verskeidenheid aktiwiteite aan.

Elke kind gaan direk na skool na die skool se klubhuis, waar hulle ’n voedsame ete geniet. Daar word ’n tweeweeklikse spyskaart gevolg en laasgenoemde is altyd in die nasorgkantoor beskikbaar. Water word altyd saam met middagete bedien.

In die middag geniet leerders “koekies en koeldrank” of water. Daar word elke dag ’n vrug en elke tweede dag toeboodjies bedien. Een keer per week word leerders bederf met bv. roomys.

Na middagete verdaag die leerders na hulle onderskeie huiswerkklasse wat hanteer word deur nasorgfasiliteerders, sowel as personeel van Hendrik Louw. Klasse word so klein as moontlik gehou sodat kwaliteitonderrig en -leer toegepas kan word en ons leerders akademies daarby baat kan vind.

Vrydae word daar geen huiswerkklasse aangebied nie. Die leerders is die hele middag in die sorg van die nasorgpersoneel en hulle word produktief besig gehou. Die leerders doen heerlike aktiwiteite, bv. kuns, lees, bak – en – brou, omgewingsleer, sport, “Fancy Dress”, Boeresport en hulle hou konsert of besoek die plaaslike biblioteek oorkant die skool. Elke 4 tot 6 weke roteer die verskillende grade sodat elke leerder die geleentheid kry om aan elke aktiwiteit deel te neem.

Die Hendrik Louw Nasorgsentrum is ook gedurende vakansies oop. Ons sluit net gedurende die Desembervakansie vir 3 weke. Daar is geen ekstra koste hieraan verbonde nie. Die nasorg is oop vanaf 06h45 tot 18h00.

Etes word verskaf tydens skooltyd, nl. middagete en versnaperings. Ouers moet egter ontbyt voorsien, indien nodig. Die snoepwinkel is elke dag oop, maar leerders mag eers na middagete iets gaan koop.

Ons streef daarna om ’n veilige en liefdevolle omgewing te skep waar ons leerders gelukkig en gemaklik kan voel. Indien daar enige vrae, kommentaar of klagtes is, kan u ons enige tyd skakel.

Nasorgkantoor

Kontaknommer: 021 853 1045

E-posadres: aftercare@hendriklouw.com

Nasorg Ure: Maandag tot Vrydag 12:00 tot 17:45