Skip to main content

WAT IS DIE OOV

Die OOV is ʼn organisasie wat daarna streef om die kommunikasie by Hendrik Louw te vergemaklik en die lewe lekker te maak vir elke ouer en onderwyser en natuurlik ons kinders. Enige ouer of wettige voog kan op die OOV dien. Projekte wat deur die OOV gekoördineer word maak staat op die hulp, idees en bydraes van alle ouers.

WIE IS DIE OOV

Aan die begin van elke jaar kies elke klas se ouers of wettige voogde ʼn klasverteenwoordiger wat die klas verteenwoordig op die OOV.

Die klasverteenwoordigers is die kommunikasieskakels tussen die klasopvoeder en die ouers. Hulle is verantwoordelik vir:

  • Die verspreiding van kommunikasie vanaf die skoolbestuur of klasopvoeder na die betrokke klas se ouers via ‘n klas WhatsApp-groep.
  • Die verkry van insette en hulp van die klas se ouers wat hulle weg oopsien om te help wanneer daar sportfunksies, konserte of fondsinsamelings is.
  • Die reël van ‘n spesiale bederf van die klasopvoeder se verjaarsdag met die hulp van die klas se ouers.

Daar word verder een graadverteenwoordiger uit die klasverteenwoordigers gekies wat dan in graadverband leiding neem en die klasverteenwoordigers ondersteun.

HOE RAAK EK BETROKKE

Voltooi asseblief die vorm aan die begin van die jaar om aan te dui indien jy graag ʼn klasverteenwoordiger wil wees en/of beskikbaar sal wees vir hulp tydens projekte.

Indien jy nie verkies word as klasverteenwoordiger nie kan jy steeds ʼn belangrike rol hê in hulpverlening vir die OOV. Ons benodig gereeld braaiers en hulp in die snoepie tydens sportgeleenthede, idees en hulp met klasopvoeders se verjaarsdae, fondsinsamelings, koekverkopings, speletjiesdae en revue. Indien jy oor enige spesifieke talent of gawe beskik, sal ons dit waardeer as jy dit kan aandui op die vorm aan die begin van die jaar.