Skip to main content

 “A home away from home”
“‘n Tweede huis vir jou kind.”

Ons streef daarna om ’n veilige en liefdevolle omgewing te skep waar ons leerders gelukkig en gemaklik kan voel.

 • Beskikbaar vir Laerskool Hendrik Louw- leerders van Graad RR tot Graad 7.
 • Maandag tot Vrydag 12:00 tot 17:45.
 • Sekuriteit en veiligheid is vir ons van kardinale belang.
 • Voedsame middagete en water in die skool se klubhuis, direk na skool.
 • Tweeweeklikse spyskaart, beskikbaar in die nasorgkantoor.
 • Laatmiddag versnapering: Koekies of toebroodjies, vrugte en koeldrank.
 • Een bederf per week, bv. roomys.
 • Geen ontbyt word verskaf nie.
 • Maandelikse nuusbrief om u op hoogte te hou van ons aktiwiteite.
 • Kwartaallikse familie-byeenkoms, piekniek, speletjiesaand of mark.
 • Betekenisvolle interaksie en deernis van ons nasorgpersoneel.

HUISWERK EN VASLEGGINGSKLAS:

Na middagete verdaag die leerders na hulle onderskeie huiswerkklasse wat hanteer word deur die nasorgfasiliteerders en personeel van Hendrik Louw. Klasse word so klein as moontlik gehou sodat kwaliteitonderrig en -leer toegepas kan word en ons leerders akademies daarby baat kan vind.
Ons Graad R- nasorgleerders volg ’n daaglikse, uurlange verrykingsprogram.
Vrydae word daar geen huiswerkklasse aangebied nie.

VRYDAGMIDDAG AKTIWITEITE

Die leerders is die hele middag op Vrydae in die sorg van die nasorgpersoneel en hulle word produktief besig gehou. Die leerders doen heerlike aktiwiteite. Elke vier tot ses weke roteer die verskillende grade, sodat elke leerder die geleentheid kry om aan elke aktiwiteit deel te neem.

 • Kuns
 • Lees of besoek die plaaslike biblioteek oorkant die skool
 • Bak–en–brou
 • Omgewingsleer
 • Sport
 • “Fancy Dress”
 • Boeresport
 • Konserte

VAKANSIES

Die Hendrik Louw Nasorgsentrum is gedurende vakansies oop. Daar is geen ekstra koste hieraan verbonde nie. Ons sluit slegs gedurende die Desembervakansie vir 3 weke. Die nasorg is vakansies oop vanaf 06h45 tot 17h45.

SNOEPIE

Die snoepwinkel is elke dag oop, maar leerders mag slegs na middagete iets gaan koop.

WAGKLAS

Ons bied ook ’n oggend- en middagwagklas aan. Die middagwagklas sluit ‘n ete in teen R470 per maand.
Die oggendwagklas is R200 per maand.

Tye:

Oggend:  06:30-07:15
Middag:   (slegs Gr RR-3) Ma-Vry 12:30-14:15