Skip to main content

2024 SKOOLFOOIE

R 22 880,00 per leerder per jaar  (Graad RR, Graad R en Graad 1-7) 

Dit is belangrik vir ‘n leerder om toegang tot hulpbronne, goeie personeel, goeie infrastruktuur, ‘n gesonde leeromgewing en veiligheid te hê. Help ons asseblief om bogenoemde vir u kind te handhaaf deur u skoolgeldrekening getrou te betaal.

Ons is afhanklik van hierdie fooie om die huidige standaard van uitnemendheid wat ons almal geniet  in stand te hou en daarop voort te bou. Ons dank u vir u ondersteuning en samewerking.

BETALINGSOPSIES

 • Afslagbedrag van R20 800,00 vir vooruitbetaling van 2024 se skoolfonds.
  Betaling voor 31 Des 2023 (slegs elektroniese oorplasing).
 • Twee half-jaarlikse betalings van R 11 440,00.
  Betaalbaar teen of voor 1 Jan 2024 en 1 Julie 2024 (geen afslag van toepassing).
 • Maandelikse debietorder: 11 betalings van R2 080,00.
  1 Jan – 1 Nov 2024.
 • Maandelikse internetoorplasing voor of op die 7de van die maand.
  11 betalings van R2 080,00: 1 Jan – 1 Nov 2024.
 • Maandeliks by skool, kontant of kaart.
  Voor of op die 7de van die maand.
  11 betalings van R2 080-00: 1 Jan –1 Nov 2024.

FINANSIËLE KANTOOR

Die finansiële kantoor by die skool, waar ouers hul skoolgeld kan betaal, is oop op Maandag tot Vrydag – 07:15 tot 15:00.

INTERNET BETALING

Let asseblief daarop dat dit baie belangrik is dat die korrekte verwysing gebruik word, naamlik die leerderrekeningnommer, soos per die rekeningstaat van Laerskool Hendrik Louw (bv. “ABC018”). As die korrekte verwysing gebruik word hoef geen bewys van betaling ingedien te word nie.

LAERSKOOL HENDRIK LOUW SE BANKBESONDERHEDE

Bank:

STANDARD BANK

Tak:

STELLENBOSCH 051001

Rekeningnommer:

063164825

Rekeningtipe:

Lopende Sakerekening

Verwysing:

Leerder se rekening nommer soos op staat – vir skool-, nasorg- en musiekfooie.